lördag 10 augusti 2013

Men hu då!

Bananer innehåller massor av olika gifter som använts till bekämpning av ohyra.

Så bra att bananer skalas tänker vi genast.
Men även fruktköttet har gifter i sig.

Var och ett av gifterna ligger visst under gränsvärdet. Men tillsammans?
En liten cocktail av gifter som hjälper varandra att bli giftigare?

Man ska också ta i betänkande att banan är vad vi ger våra små innan de kan tugga ordentligt.
Vi är nog många som mosat banan till våra bebisar.

Köp därför ekologiskt odlade bananer.
Inte en enda av dem hade det minsta spår av gifter.


AB   DN

Inga kommentarer: