torsdag 23 januari 2014

Lika värde?

När jag läser hur kvinnor i många länder behandlas som ett bihang till mannen så kan jag tycka att vi har det så bra här i Sverige och vi har kommit så långt med jämställdheten.
Har vi det?

Ja,  om vi bara tittar på vilka möjligheter vi har här i Sverige.
Men tittar vi t.ex. på löneskillnaderna kvinnor kontra män eller den procentuella skillnaden i hur många föräldradagar vi tar ut så har vi mycket kvar.

Så än får vi inte slå oss till ro.


DN

Inga kommentarer: