söndag 29 juni 2014

Dags att lyssna?

Ska skolan vara en statlig angelägenhet?

Om politikerna lyssnar på folket så ska huvudmannaskapet vara statligt.
Nu är det bara för oss som är folket att se till att vi får politiker i Riksdagen som lyssnar på oss.
Det är ju vi som väljer vilka som ska bestämma.
Vi (folket) kan inte skylla ifrån oss utan vi måste ta vårt ansvar i kommande val.

Lyssna på vad de olika partierna har att säga.
Det gäller i både skolfrågor och andra stora frågor som kommer upp.
Rösta inte av tradition utan nu gäller det att se till att våran röst blir hörd.Svd


Inga kommentarer: